Activitat de trigonometria a la Carretera de les Aigües

Els alumnes de la promoció Logos (ESO IV) han pujat a la Carretera de les Aigües per  dur a terme una activitat de trigonometria dins l'assignatura de Matemàtiques. L'activitat consisteix a mesurar la distància entre l'escola i un edifici emblemàtic de la ciutat. Per fer aquests càlculs s'han emprat algunes eines trigonomètriques que s'han treballat a classe i s'ha pogut establir una relació entre aquesta pràctica i la història del metre de finals del segle XVIII.