Activitats de matemàtiques

La setmana passada, alumnes de la promoció Àneu (BTX I) van dur a terme diverses activitats de matemàtiques relacionades amb la deducció de la fórmula per al càlcul de volums de sòlids de revolució

1) Els alumnes van experimentar i degustar com es calcula el volum d'un sòlid de revolució. Per fer-ho, van tallar un meló en discs i així van aproximar el volum del sòlid com a suma de volums de discs. Això va permetre deduir la fórmula per al càlcul de volums de sòlids de revolució.

  

 

 

2) Seguint l'activitat del càlcul de volums de sòlids de revolució, els alumnes de BTX I van realitzar un examen en el qual havien de calcular el volum d'un dònut.