Col·laboració internacional

Aula Escola Europea participa en el projecte internacional ERGO: l’Observatori Global de Raigs Energètics

L’Observatori Global de Raigs Energètics (ERGO) és un projecte de la Symbiosis Foundation, una fundació que té per objectiu donar suport a programes educatius científics, tecnològics i matemàtics.

ERGO va començar el 2009, quan Jill Tarte (l’astrofísica en la qual es basa el llibre de Carl Sagan Contact), va dir en una conferència que estava buscant la manera d’involucrar gent d’arreu del món en la recerca de senyals còsmics. Tom Bales, de la Symbiosis Foundation, era a la conferència i va basar-se en la idea de Tarter per crear l’ERGO, un observatori global format per detectors de raigs còsmics escampats arreu del món.

Fa més d’un segle que sabem que arriben partícules energètiques a la Terra des de l’espai: les anomenem raigs còsmics. Alguns d’aquests raigs són protons que viatgen pràcticament a la velocitat de la llum, dels quals no coneixem la font.  Aquestes partícules tenen una energia més elevada que la que podem produir a la Terra, per tant han d’haver estat produïdes en processos galàctics o intergalàtics. Aquests protons arriben a la Terra més o menys de totes les direccions de l’espai. Hi ha variacions en el nombre de protons que rebem a causa dels vents solars i del camp magnètic de la Terra.

És fàcil detectar aquests protons. Quan entren a l’atmosfera indueixen una pluja de subpartícules “filles” del protó original que alhora generen altres partícules. Poc després, arriba a la superfície de la Terra un gran nombre de partícules, escampades en una àrea relativament gran (fins a un quilòmetre de radi). L’ERGO és un detector de raigs còsmics que en realitat detecta muons, una de les partícules que es creen quan un raig còsmic entra a l’atmosfera.

Analitzant les dades proporcionades per l’ERGO es poden estudiar els patrons d’arribada de raigs còsmics a un punt, que varien al llarg de l’any: com es veuen afectats per les tempestes magnètiques i pels cicles d’activitat solar. El més interessant, però, és participar en un projecte global, que permet que es posin en comú les dades de tots els detectors que hi ha arreu del món.

Aula Escola Europea forma part del projecte ERGO des de l’estiu del 2011 gràcies a l’alumna de Batxillerat Mariona Badenas (promoció Xina), que va participar en un projecte científic als Estats Units i va tenir l’oportunitat de portar un detector a l’escola: actualment, és l’únic que hi ha a Espanya i un dels pocs que hi ha Europa.

Altres centres que participen al projecte són Massachussetts Institute of Technology (MIT), Georgia Tech, Purdue University, Caltech, Wiesbaden HS.

Pot consultar-se el mapa dels observatoris que hi ha arreu del món en aquest enllaç:  www.ergotelescope.org/marc/eventmap.asp.

 

Font: Pàgina web de la Symbiosis Foundation, www.symbiosis-foundation.org