Aula Escola Europea

Procés d’admissions

Durant la segona quinzena de setembre, s’obre el procés d’admissió de nous alumnes a l’escola.

Procés d'admissió d'alumnes que ja tenen germans a Aula: durant el mes d'octubre es farà arribar a les famílies un correu electrònic amb l'explicació del procediment específic que hauran de seguir.

 

Secció Parvulari (Educació Infantil)

Les famílies interessades a conèixer l’escola poden demanar una entrevista informativa emplenant l’imprès de sol·licitud que trobaran en l'enllaç de més avall. La recepció de la sol·licitud es confirma per correu electrònic.
Aquestes entrevistes informatives comencen el mes d’octubre.

Secció Primària i Secundària

Les famílies interessades en possibles inscripcions per a Primària i Secundària han de formalitzar igualment la sol·licitud d’entrevista informativa.

L’admissió a aquests nivells dependrà de les places disponibles, l’expedient acadèmic de l’alumne candidat i el resultat de les proves d’accés que haurà de realitzar.

Hi haurà un primer torn de proves durant la setmana del 30 de gener al 4 de febrer, i un segon torn del 24 al 28 de maig.

Secció Batxillerat

Les famílies dels alumnes interessats a realitzar els seus estudis de Batxillerat a Aula poden demanar per mitjà de l'enllaç de més avall, entrevista amb Coordinació de Batxillerat per tal de rebre tota la informació sobre el Batxillerat d’Aula i el sistema de selecció dels candidats.

 

Per a més informació i sol·licitud d’entrevista poden enviar correu electrònic a
admisions@aula-ee.com

 

Fundació Aula

Beques socials per a alumnes de primària

La Fundació Aula atorga una o dues beques anuals a alumnes amb capacitats, talent i afany de superació però que no posseeixen els mitjans econòmics suficients. La beca comprèn quotes escolars, sortides i drets de matriculació.

Beques d’excel·lència per cursar Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Amb l’objectiu d’estimular l’interès dels alumnes amb aptituds en l’àmbit de les Humanitats, la Fundació Aula atorga quatre beques d’excel·lència per cursar els dos anys de Batxillerat. Les beques cobreixen totes les despeses d’ensenyament, matriculació i sortides.

Més informació www.fundacioaula.org