Experiments Lumine

La percolació de l'aigua, la formació d'un núvol, la densitat i la polaritat d'aquesta gran molècula, així com el cicle de la hidrosfera, han servit als alumnes de Lumine I per a realitzar uns magnífics experiments. 
Fotografia: