“AULA ESCUELA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA” és una companyia mercantil inscrita en el Registre Mercantil al Tom 36968, Foli 183, Full B-108498, domiciliada a Barcelona, Avinguda Mare de Deu de Lorda, 34-36.