Luter, 500 anys, 95 Tesis.

Amb motiu de commemorar el cinc-cents aniversari de l’acte de Martín Luter davant de la Porta de la Catedral de Wittemberg on va penjar 95 Tesis contra les Indulgències catòliques, el Departament de Ciències Socials i el Departament d’Humanitats ha organitzat diferents exposicions a l’escola.

En un primer àmbit, a l’entrada de l’escola es presenten uns panells realitzats pels alumnes de batxillerat que tracten del desenvolupament del Protestantisme a la Península Ibèrica (ressenyant especialment l’escola sevillana), el canvi conceptual que representarà en les arts plàstiques entre el Renaixement i el Barroc i una comparativa d’arrel filosòfica entre Luter i altres pensadors destacats de la història moderna i contemporània.

En un segon àmbit, a la Mediateca, els alumnes de la Promoció Sophie Germain han realitzat uns panells on analitzen les Tesis de Luter en francès (llengua vehicular de la matèria de Geografia i Història a ESO III). Els alumnes han treballat de manera col·laborativa i han dissenyat els panells a partir del tema desenvolupat dins de l’àrea d’Història Moderna Europea que cursen durant el primer trimestre.