Presentació Aula
Excel•lència
 • Saber, crear, imaginar, generar canvis
 • Curiositat intel•lectual
 • Sentit crític
 • Èxits acadèmics
Internacional
 • Plurilingüisme
 • Convicció europea
 • Obertura al món
Valors
 • Ètica del respecte
 • Cultura de l’esforç
 • Autonomia i responsabilitat
Innovació
 • Prospectiva pedagògica
 • Diverses metodologies
 • Noves tecnologies

Centre privat no concertat

Fundat el 1968 per Pere Ribera i Ferran, és un centre independent: lliure de tota adscripció política, religiosa o econòmica. Pràctica activa del sentit crític i de la tolerància.

Ensenyaments infantil, primari, secundari obligatori i batxillerat (dels 3 als 18 anys). 

INFANTIL: 3 - 5 anys
PRIMÀRIA: 6 - 11 anys
SECUNDÀRIA: 12 - 15 anys
BATXILLERAT: 16 - 17 anys

Els 1.250 alumnes que té l’escola estan distribuïts en 15 nivells, amb diverses classes per nivell.

Infantil: J3, J4 i J5. L’escola és partidària que els seus alumnes comencin ja de ben petits, per poder-se incorporar des del Jardí d’Infància a un projecte educatiu que tindrà una continuïtat tot al llarg de 15 anys.

Primària: PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI: A l’últim curs de Primària, el VIè, els alumnes comencen una preparació del que serà posteriorment la seva vida escolar a Secundària. És per això que entre d’altres coses, és en aquest nivell, quan se’ls atorga un nom, que portaran al llarg del VIè curs de Primària, dels quatre cursos de Secundària i els dos de Batxillerat. Tenir un nom els consolida com a grup, els dóna una identitat i permet una identificació personal amb el seu propi projecte educatiu, conservant els lligams fins i tot després d’haver deixat l’escola. Els nens i nenes faran el sisè curs a l'edifici dels grans amb una organització i una exigència que els prepara fortament per la secundària. Passen de ser els més grans dels petits, a ser els més petits dels grans.

Secundària: ESO I, ESO II, ESO III i ESO IV.

Batxillerat: Btx I i Btx II. El Batxillerat que Aula  ofereix, cobreix els programes i requisits de la legislació catalana i espanyola (Llei Orgànica d'Educació, LOE) i també els del Batxillerat Internacional (BI). Així doncs, en finalitzar el Batxillerat, els alumnes es presenten a les Proves d'Accés a la Universitat (Selectivitat) i, si ho volen i tenen el vistiplau de l'escola, als exàmens externs del Batxillerat Internacional per obtenir el Diploma complet o el Certificat d'alguna de les matèries. Hi ha dos grans blocs, Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats (Amb tres perfils: Ciències Socials, Humanitats i Art) i Batxillerat de Ciències (amb dos perfils: Ciències de la Vida i Ciència i Tecnologia).

 

Noms de les promocions que són actualment a l’escola (CURS 2016-2017):

Sisè PR-VI
Lumine ESO I
Àgora ESO II
Sophie Germain ESO III
Darwin ESO IV
Logos BTX I
Àneu BTX II