Resultats de les proves del Diploma del Batxillerat Internacional 2016

Resultats de les proves del Diploma del Batxillerat Internacional 2016

Promoció Mediterrània

Cursos 2014-2015 i 2015-2016

 

Dels 38 alumnes de la promoció Mediterrània d’Aula Escola Europa, 26 (68,42% del total) s’han presentat als exàmens del Diploma del Batxillerat Internacional, i 8 alumnes s’han presentat a algunes de les matèries per obtenir diferents Certificacions.

Dels 26 alumnes que s’han presentat al Diploma, 26 l’han obtingut.

La nota mitjana que permet obtenir el Diploma: 24 sobre 45

La puntuació mitjana de tots els alumnes de la promoció Mediterrània és de 36,32 punts.

La màxima puntuació obtinguda per tres dels alumnes d’Aula és de 40 punts sobre un màxim de 45 punts possibles.