Resultats de les proves del Diploma del Batxillerat Internacional 2017

Resultats de les proves del Diploma del Batxillerat Internacional 2017

Promoció Excelsior

Cursos 2015-2016 i 2016-2017

 

Dels 32 alumnes de la promoció Excelsior d’Aula Escola Europa, 29 (90,62% del total) s’han presentat als exàmens del Diploma del Batxillerat Internacional.

Dels 29 alumnes que s’han presentat al Diploma, 29 l’han obtingut (el 100% dels presentats).

La nota mitjana que permet obtenir el Diploma: 24 sobre 45

La puntuació mitjana de tots els alumnes de la promoció Excelsior és de 35,24 punts.

La màxima puntuació obtinguda per alumnes d’Aula és de 43 punts sobre un màxim de 45 punts possibles.