Resultats proves PAU 2016

Districte Universitari de Catalunya
Curs 2015-2016
Promoció Mediterrània
Batxillerat II

A tot Catalunya, es van presentar 31.065 alumnes, dels quals 420 van obtenir una qualificació igual o superior a 9 punts a la fase general; entre ells, 6 alumnes són de la promoció Mediterrània d’Aula Escola Europea i obtenen la Distinció de les PAU.

Link dels resultats