Resultats proves PAU 2017

Districte Universitari de Catalunya
Curs 2016-2017
Promoció Excelsior
Batxillerat II

A tot Catalunya, es van presentar 27.610 alumnes, dels quals 408 van obtenir una qualificació igual o superior a 9 punts a la fase general; entre ells, 10 alumnes són de la promoció Excelsior d’Aula Escola Europea i obtenen la Distinció de les PAU.

Resultats proves