UMed 2017

Model UMed: Unió Mediterrània

En aquesta quarta edició del Model Unió Mediterrània, els temes marc dels debats de la cimera són:

  • "El terrorisme: estratègies per a la seva prevenció, accions per lluitar-hi en contra i qüestions que planteja en termes de seguretat, drets i llibertats dels ciutadans"
  • "Disseny del marc per a possibles accions conjuntes a prendre quan assumptes interns d'un país de la Unió puguin arribar a perjudicar l'estabilitat i els valors d'aquesta"