Presentació


Alumni aleatori

L’ASSOCIACIÓ AULA ALUMNI

La idea de crear l’Associació d’Antics Alumnes d’Aula (Aula Alumni) cristal·litza el 2010, amb la finalitat que tots els alumnes puguin mantenir-se en contacte entre ells i vincular-se amb l’escola, amb la Fundació, i amb altres figures lligades a l’escola com ara els professors, per enriquir encara més aquesta relació.

PER QUÈ ES VOL CREAR AULA ALUMNI?

Aula Escola Europea es va crear l’any 1969, fa 41 anys, i des de llavors la comunitat d’alumnes que ha passat per l’escola ha crescut fins a tenir prou entitat com per crear una associació que ens sigui útil de diferents maneres, amb objectius comuns.

Compartim inquietuds i aspiracions i volem gaudir dels valors d’Aula no només mentre som alumnes, sinó al llarg de la nostra vida, juntament amb tot el col·lectiu d’Antics alumnes, Alumnes i Professors.

Ens sentim orgullosos de formar part del projecte educatiu d’Aula i volem assegurar la seva continuïtat i transmetre els seus valors a través de l’associació.

QUINA SERÀ LA MISSIÓ D’AULA ALUMNI?

Aula Alumni té la missió d’establir un marc que serveixi per afavorir un intercanvi d’experiències i coneixements personals i professionals, que potenciï i desenvolupi l’enriquiment mutu, aportant valor per a tots. Per aconseguir-ho s’han d’establir vincles entre els antics alumnes, entre aquests i les noves promocions i entre tots els alumnes i l’escola.

Volem donar suport a l’escola i el seu projecte educatiu i assegurar la continuïtat de la filosofia i els valors d’Aula. L’Escola, la Fundació i Aula Alumni han de mantenir viu l’esperit i l’ideari d’Aula, i potenciar-lo més enllà de l’etapa escolar.

COM HO VOLEM FER?

Volem fomentar i coordinar les relacions entre els antics alumnes i l’escola i entre les diferents promocions de la següent manera:

1 - Vincular els antics alumnes i l’Escola.

 • Elaborar i mantenir actualitzat un directori d’antics alumnes.
 • Promoure per a cada promoció l’assignació d’un coordinador de promoció que serà el punt de referència per maximitzar la comunicació i l´intercanvi d’informació dintre de cada promoció.
 • Celebrar una trobada anual d’antics alumnes, on es podran retrobar alumnes de totes les promocions.
 • Promoure i facilitar els sopars de promoció un cop l’any.
 • Estar al corrent de la marxa de l’escola a través de les Newsletters que l’associació enviarà regularment.

2 - Fomentar les relacions entre els alumnes de diferents promocions.

 • Creació i gestió d’un directori dels membres de l’Associació, de manera que els alumnes puguin retrobar-se amb els seus companys.
 • Vinculació professional.
 • Promoure la interacció i el suport entre alumni en diferents etapes de la seva vida professional (p.ex. informació sobre les sortides professionals experimentades per un alumni sènior, a un altre júnior, després de nombrosos anys d’experiència).
 • Organització d’activitats esportives, culturals o lúdiques per propiciar el retrobament dels antics alumnes i crear un marc per compartir un temps de cultura i oci.

Alumni aleatori

QUÈ VOLEM OFERIR?

Us convidem a participar activament en la creació d’una xarxa per mantenir connectat el col·lectiu d’alumnes i que permeti impulsar activitats diverses.

- Formar part d’una comunitat plural amb la mateixa formació, que es retrobaria un cop l’any el Dia de l’antic alumne.
- Promoure i facilitar els sopars de promoció per mantenir i restablir els vincles entre els companys.
- Fomentar les relacions professionals: networking, a través d’un directori actualitzat de les dades dels antics alumnes.
- Orientació professional: fomentar el nexe entre els alumnes actuals i els antics per tal d’orientar-los i ajudar-los en el moment de decidir el seu futur professional.
- Suport en treballs d’investigació, cartes de recomanació per a universitats.
- Crear una Borsa de treball.
- Organitzar d’activitats esportives, culturals o lúdiques (teatre, cross, conferències, esport, dia del llibre...).
- Participar en seminaris i cursos.
- Suport actiu en la recerca de conferenciants, intercanvis internacionals i professors a través dels contactes personals i professionals dels antics alumnes.
- Estar informats de què es fa i es vol fer a Aula i poder contribuir-hi, així com dels resultats i els mèrits aconseguits pels alumnes de l’escola i per l’escola en els diferents àmbits educatius.
- Conèixer l’opinió dels antics alumnes i les figures vinculades sobre temes clau en l’orientació i el nivell d’assoliment aconseguits per l’escola mitjançant una enquesta anual.
- Prioritat a l’hora de matricular els fills a l’escola.

COM ENS ORGANITZAREM?

L’associació estarà formada per una junta directiva i els coordinadors de promoció.

 • Junta directiva: estarà formada per un mínim de tres persones (president, tresorer i secretari) i representarà el col·lectiu durant 5 anys. Les seves funcions seran seran organitzar la trobada anual dels antics alumnes i organitzar, amb els coordinadors de promoció i altres figures involucrades, les diferents activitats que desenvoluparà l’associació.
 • Coordinador de promoció: cada promoció tindrà un delegat que serà el responsable de mantenir el contacte entre l’associació i els alumnes. S’hauran de reunir dues vegades l’any, per organitzar la trobada anual d’antics alumnes i per parlar de la marxa de l’associació amb els altres coordinadors. Hauran de buscar els seus propis successors cada cinc anys.

QUI PODRÀ ASSOCIAR-SE?

Poden ser membres de l'Associació Aula Alumni tots els antics alumnes que hagin cursat estudis a l’escola.

COM AJUDAR-NOS A AVANÇAR?

Només cal que us associeu (antics alumnes) o vinculeu (professors i col·laboradors). Informeu tots els antics alumnes d'aquesta iniciativa.

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a alumni@aula-ee.com

Alumni aleatori

Reunió Inaugural d'Aula Alumni

El dimarts 15 de febrer de 2011 es va inaugurar oficialment Aula Alumni. L'Associació va convocar per primera vegada a tots els antics alumnes que hem pogut contactar en una primera fase per explicar-los el pla d'activitats i programes previstos per aquest any.

Podeu llegir més informació i veure'n les fotos aquí.