Becas para alumnos de 5º de Primaria a 4º de ESO

Son becas destinadas a alumnos con escasos recursos económicos, pero con un gran interés por aprender. Las becas de carácter social van dirigidas a alumnos/as de fuera de la escuela con escasos recursos económicos. Dependiendo de las necesidades de la familia, la beca cubre los gastos económicos de forma total o parcial. La beca total incluye: cuotas escolares, salidas, viajes de convivencias y matrícula.

 • Cursos que cubre la beca: de 5º de primaria en adelante hasta 4º de ESO.
 • Requisitos:
  1. Económico: que la situación económica de la familia no permita asumir el coste de la escolaridad en la escuela.
  2. Perfil de alumno: con motivación y potencial para aprender y aprovechar la oportunidad que le da la beca.
 • Plazo de solicitud: 16 de febrero de 2024
  Fechas relevantes
  Plazos de inscripción: hasta el 16 de febrero de 2024
  Prueba de acceso: 24 de febrero de 2024
  Proceso de entrevistas: marzo de 2024
 • Proceso para solicitar la beca:
  1. Enviar la siguiente documentación al correo electrónico beques@aula-ee.com:
   • Rellenar este formulario
   • Carta de motivación de la solicitud de la beca.
   • Expediente académico del alumno.
   • Última declaración de renta y dos nóminas de todos los miembros de la unidad familiar (o declaración de IVA o IRPF en el caso de los autónomos) y últimos extractos bancarios, depósitos u otros medios bancarios de ahorro.
  2. En caso de que la escuela considere que el/la alumno/a puede ser candidato/a a la beca, se realizaría una prueba escrita de razonamiento y lenguas, y una entrevista personal con el/la alumno/a.

*Información sobre protección de datos: https://www.aula-ee.com/politica-de-privacitat

Entrevista a María Lola Picón, becada a l’escola: Descarregar

Comentaris d’alumnes amb beca:

“De mi paso por Aula me llevo dos huellas que han marcado, no sólo mi carrera profesional, sino mi vida personal. Por un lado, una curiosidad desbordante por el saber, ya sea humanístico o científico, y por otro, la entereza suficiente para conseguir mis objetivos. Y se lo debo a esos profesores enamorados de su profesión y materia, siempre dispuestos a ayudarte a dar ese paso más allá. Un empuje que me llevó a no cerrarme puertas, ni en la universidad, ni en el máster, y a disfrutar incluso de los retos más desafiantes que estos me propusieron.”
Leo Alcibar – Promoció Àrtic

“Rebre una beca per estudiar a Aula Escola Europea va ser una de les millors oportunitats que he tingut a la meva vida. Després de finalitzar la carrera en enginyeria informàtica, puc veure realment com m’han servit els meus anys a l’escola, i he arribat a la següent conclusió: el coneixement es pot obtenir de moltes maneres, però els valors i la persecució de l’excel·lència són un llegat que t’acompanyarà tota la vida.”
Rafael Àvila – Promoció Àrtic

“Un cop finalitzats els meus estudis a Aula, estic fent la carrera d’enginyeria de materials en llengua anglesa, a l’EEBE. Crec que he fet bé escollint cursar-la en anglès, ja que, en comparació amb les classes de català i castellà, som poquets, i podem gaudir de classes més properes amb els professors. Un altre aspecte a favor és que hi ha gent molt diversa, tant d’aquí Barcelona, com de la resta del món, cosa que fa que aprenguem més enllà de l’àmbit acadèmic. En conclusió, m’hi trobo molt còmode, tant pels companys, com per com es desenvolupen les classes a la universitat.
Tot i que les enginyeries solen tenir fama de ser especialment difícils el primer quadrimestre, jo trobo que tinc un nivell més que satisfactori per poder superar-lo. Això també és degut a que ja havia cursat quatre de les cinc assignatures que tinc, que són càlcul, informàtica, física i química, fent que les classes siguin una continuació del que ja havia fet. Cursar-les en anglès ho vaig trobar un avantatge, ja que en ciències és la llengua que predomina, i facilita la recerca de documents i notícies.
La veritat és que m’he adonat que haver anat a Aula m’ha donat la facilitat de dominar quatre llengües, seguir una rutina i un rigor en el treball, tenir esperit crític per cercar informació vàlida i per contrastar resultats, i sobretot, gaudir d’una base acadèmica àmplia per fer front als diversos problemes que se’m plantegin.”
Pep Alis Nknogo – Promoció Logos

Contacto

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54