Notificació de canvis puntuals en l’ús del servei d’autocar

En cas que el seu fill o filla utilitzi el servei d’autocar i algun dia puntual requereixi un canvi (no utilització del servei, canvi de parada, canvi de persona que el recull, etc.), és important que ens ho notifiqui omplint aquest formulari.

  Primer fill/a

  Segons fill/a

  Tercer fill/a

  Quart fill/a

  Incident


  Per motius de seguretat i per un millor seguiment i control del servei no s’admetran canvis puntuals de ruta excepte en casos justificats i sol·licitats a mcanals@aula-ee.com, per escrit i amb suficient antelació.

  Persona que reporta la incidència

   

  INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  Dades del Centre: Aula Escola Europea.
  Finalitat: Gestió docent i orientadora del Centre.
  Legitimitat: Normativa educativa bàsica.
  Cessió de dades: A ningú, excepte obligació legal o consentiment.
  Drets:Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.
  Més informació: Consulti la Política de Privacitat a la nostra web.

  Contacte

  Av. Mare de Déu de Lorda, 34
  Barcelona 08034 T 93 203 03 54