Beques per a Batxillerat

Beques per a cursar Batxillerat en Ciències, Ciències Socials i Humanitats

Aquestes beques són pels dos cursos de batxillerat i comporten una ajuda econòmica depenent de la situació financera de la família.

Aquest programa de beques va dirigit a alumnes apassionats pel coneixement i ofereix l’oportunitat d’anar més enllà en la seva curiositat pel món de les ciències, humanitats i les ciències socials. Es pot cursar el batxillerat nacional o la doble titulació (Batxillerat Internacional o Batxibac).

 • Edat de l’alumne/a: la beca va dirigida a alumnes que actualment cursen 4t d’ESO.
 • Cursos que cobreix la beca: 1r i 2n de Batxillerat.
 • Requisits:
  1. Econòmic: que la situació econòmica de la família no permeti assumir el cost de l’escolaritat a l’escola.
  2. Perfil d’alumne: ha de tenir uns bons resultats acadèmics i una actitud de compromís, motivació, col·laboració, bona disposició i curiositat per tal d’aprofitar l’oportunitat que la beca constitueix.
Dates rellevants
Terminis d’inscripció: 23 de març de 2024
Prova d’accés: 6 d’abril de 2024
Procés d’entrevistes: finals d’abril de 2024
 • Procés per sol·licitar la beca de batxillerat:
  1. Omplir aquest formulari i enviar-lo a [email protected]
  2. Un cop valorada la sol·licitud, ens posarem amb contacte amb vostès perquè l’alumne vingui a fer les proves acadèmiques:
   – Llengua catalana i llengua castellana
   – Matemàtiques (s’avaluen competències)
   – Una assignatura de l’itinerari que vulgui cursar a batxillerat. Les proves s’ajusten al temari que els alumnes han de tenir assumit, al finalitzar el segon trimestre de 4t d’ESO.
   El nivell de llengua estrangera recomanable és el B2 en anglès i francès (en cas de voler accedir al Batxibac l’acreditació de B1 és obligatòria).
   **El dia de les proves caldrà dur el DNI i l’expedient acadèmic (notes finals de 3r d’ESO i notes de la primera avaluació de 4t d’ESO).
  3. Aquells que obtinguin millors resultats de les proves hauran de fer l’entrevista personal amb l’escola.

“Aula em va regalar dos anys meravellosos en la meva vida, aprenent i fent coses que d’una altra manera mai hauria tingut. Va ser un gran repte? Sí. Ho tornaria a fer? Sempre”

Martina Dipasquale, promoció Àneu 2018
Estudiant de Grau en Polítiques i Relacions Internacionals
(Universitat Essex, Regne Unit)

Entrevista a María Lola Picón, becada a l’escola: Descarregar

Entrevista a Martina Chiara Dipasquale, becada a l’escola: Descarregar

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54