Beques per a alumnes de 5è de Primària a 4t d’ESO

Són beques destinades a alumnes amb escassos recursos econòmics, però amb un gran interès per aprendre. Depenent de les necessitats de la família, la beca cobreix les despeses econòmiques de manera total o parcial. La beca total inclou: quotes escolars, sortides, viatges de convivències i drets de matriculació.

 • Cursos que cobreix la beca: de 5è de primària fins a 4t d’ESO.
 • Requisits:
  1. Econòmic: que la situació econòmica de la família no permeti assumir el cost de l’escolaritat a l’escola.
  2. Perfil d’alumne: amb motivació i potencial per aprendre i aprofitar l’oportunitat que li dona la beca.
 • Termini de sol·licitud: 16 de febrer de 2024
  Dates rellevants
  Terminis d’inscripció: fins al 16 de febrer de 2024
  Prova d’accés: 24 de febrer de 2024
  Procés d’entrevistes: març de 2024
 • Procés per sol·licitar la beca:
  1. Enviar la següent documentació al correu electrònic [email protected]:
   • Aquest formulari omplert
   • Carta de motivació de la sol·licitud de la beca.
   • Expedient acadèmic de l’alumne.
   • Última declaració de renda i dues nòmines de tots els membres de la unitat familiar (o declaració d’IVA o IRPF en el cas dels autònoms) o últims extractes bancaris, dipòsits o altres medis bancaris d’estalvi.
  2. En cas que l’escola consideri que l’alumne pot ser candidat a la beca, es faria una prova escrita de raonament i llengües i una entrevista personal amb l’alumne.

*Informació sobre protecció de dades: https://www.aula-ee.com/politica-de-privacitat

Entrevista a María Lola Picón, becada a l’escola: Descarregar

Comentaris d’alumnes amb beca:

“De mi paso por Aula me llevo dos huellas que han marcado, no sólo mi carrera profesional, sino mi vida personal. Por un lado, una curiosidad desbordante por el saber, ya sea humanístico o científico, y por otro, la entereza suficiente para conseguir mis objetivos. Y se lo debo a esos profesores enamorados de su profesión y materia, siempre dispuestos a ayudarte a dar ese paso más allá. Un empuje que me llevó a no cerrarme puertas, ni en la universidad, ni en el máster, y a disfrutar incluso de los retos más desafiantes que estos me propusieron.”
Leo Alcibar – Promoció Àrtic

“Rebre una beca per estudiar a Aula Escola Europea va ser una de les millors oportunitats que he tingut a la meva vida. Després de finalitzar la carrera en enginyeria informàtica, puc veure realment com m’han servit els meus anys a l’escola, i he arribat a la següent conclusió: el coneixement es pot obtenir de moltes maneres, però els valors i la persecució de l’excel·lència són un llegat que t’acompanyarà tota la vida.”
Rafael Àvila – Promoció Àrtic

“Un cop finalitzats els meus estudis a Aula, estic fent la carrera d’enginyeria de materials en llengua anglesa, a l’EEBE. Crec que he fet bé escollint cursar-la en anglès, ja que, en comparació amb les classes de català i castellà, som poquets, i podem gaudir de classes més properes amb els professors. Un altre aspecte a favor és que hi ha gent molt diversa, tant d’aquí Barcelona, com de la resta del món, cosa que fa que aprenguem més enllà de l’àmbit acadèmic. En conclusió, m’hi trobo molt còmode, tant pels companys, com per com es desenvolupen les classes a la universitat.
Tot i que les enginyeries solen tenir fama de ser especialment difícils el primer quadrimestre, jo trobo que tinc un nivell més que satisfactori per poder superar-lo. Això també és degut a que ja havia cursat quatre de les cinc assignatures que tinc, que són càlcul, informàtica, física i química, fent que les classes siguin una continuació del que ja havia fet. Cursar-les en anglès ho vaig trobar un avantatge, ja que en ciències és la llengua que predomina, i facilita la recerca de documents i notícies.
La veritat és que m’he adonat que haver anat a Aula m’ha donat la facilitat de dominar quatre llengües, seguir una rutina i un rigor en el treball, tenir esperit crític per cercar informació vàlida i per contrastar resultats, i sobretot, gaudir d’una base acadèmica àmplia per fer front als diversos problemes que se’m plantegin.”
Pep Alis Nknogo – Promoció Logos

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54