Espais educatius

Els bons hàbits i el benestar físic i emocional dels alumnes es treballen més enllà de les aules

Al menjador

A l’hora del menjador, els alumnes conviuen amb companys i professors. Aprenen hàbits bàsics d’higiene, costums de comportament a taula i principis nutricionals per dur una alimentació sana.

Fent esport

L’esport és una activitat essencial per a la formació dels alumnes. Aprenen i practiquen els valors del treball en equip; potencien el caràcter i la voluntat de superació; fomenten l’honestedat i el respecte en la competició.

Durant l’horari escolar els alumnes fan educació física, però aquells que volen fer més poden apuntar-se a les escoles esportives (de 1r a 6è de primària) o als equips esportius a partir de 4t de primària.

Prenent consciència de l’entorn

A l’escola els alumnes aprenen a cuidar i respectar el seu entorn i a reciclar; prenen consciència de la importància de treballar per aconseguir viure en un món més sostenible.

I en la comunicació amb els companys

Els alumnes conviuen moltes hores al dia amb companys i professors, i tot moment és bo per treballar el desenvolupament integral de la seva personalitat (als patis, al menjador, en les estones entre classes…).

Ens apropem als alumnes tant a nivell cognitiu com personal: els donem eines perquè entenguin allò que passa dins seu, descobreixin als altres i gaudeixin d’una bona convivència i d’un necessari equilibri emocional.

A més animem els nostres alumnes a anar més enllà i participar en certàmens i projectes per aprofundir els seus coneixements, i a gaudir dels dies especials que l’escola celebra. Tots ells suposen una oportunitat de compartir vivències entre els diferents cursos.

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54