Metodologia

L’equip pedagògic és entusiasta i creatiu i cerca estimular la curiositat innata dels alumnes per aprendre

Sense curiositat no hi ha aprenentatge. Tots els nens neixen amb curiositat i la nostra feina com a educadors és alimentar-la i desenvolupar-la a través de diversos mètodes educatius.

Un dels nostres pilars fonamentals és el desenvolupament de la personalitat de l’alumne (projecte Philia), ja que el seu benestar emocional facilita l’aprenentatge.

Quan els alumnes descobreixen per si mateixos les respostes es senten més estimulats i volen saber-ne més, per això treballem amb mètodes com la descoberta, el pensament científic o els projectes transversals, entre d’altres.

La varietat de mètodes enriqueix els alumnes, permetent-los aprendre a treballar i assolir els coneixements de maneres molt diverses: en grups petits i grans, individualment, amb exposicions orals, amb eines digitals, a classe, en les sortides i en qualsevol moment de convivència a l’escola.

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54