Comunitat educativa

La comunitat educativa d'Aula som tots: alumnes, famílies, equip docent, personal de suport i equip directiu.

Formar persones completes, capaces d’esforçar-se per assolir el millor de si mateixos, i capaces també de conviure amb respecte i saber formar part d’una comunitat, requereix implicació per part de l’escola, les famílies i els propis alumnes.

Els alumnes compten amb un equip docent entusiasta i compromès que els ajuda a desenvolupar el seu talent i anar més enllà, fomentant la seva curiositat i vetllant pel seu benestar emocional. En aquest context, tan acollidor com exigent, els propis alumnes assumeixen responsabilitat en la seva motivació i el seu aprenentatge.

El rol de les famílies en la comunitat educativa és també crucial: cal que escola i família anem a l’una en l’acompanyament de l’aprenentatge de cada alumne, i que tant uns com altres puguem compartir tot allò que ens sembli important per l’evolució i el benestar dels infants i adolescents. Entre tots, construïm relacions de confiança, fluïdesa i respecte.

A l’escola promovem la interacció entre els diferents membres de la comunitat educativa tant dins com fora les aules, entre classes, després de l’escola i en sortides. Aquestes interaccions consitueixen experiències educatives que configuren la nostra comunitat d’ensenyament i aprenentatge. El dia a dia és fonamental per crear l’entorn que desitgem i reforçar els llaços de la comunitat, basada sempre en el respecte d’uns pels altres.

Per un bon desenvolupament dels alumnes, cal que tots compartim una ètica basada en

  • el respecte, en totes les dimensions i circumstàncies de la vida de l’alumne, dins i fora de l’escola
  • l’autonomia i la responsabilitat
  • l’honestedat personal i intel·lectual

L’equip directiu de l’escola Aula vetlla per l’aplicació del projecte pedagògic i pel bon desenvolupament de tots i cada un dels alumnes. En cas que cregui necesari reunir-se amb nosaltres, no dubti en contactar-nos.


Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54