Desenvolupament personal

Quan els alumnes gaudeixen de benestar emocional aconsegueixen millor els seus objectius

Treballem per tal que els alumnes a més d’estar ben educats a nivell cognitiu siguin també bones persones, tinguin consciència social, entenguin allò que passa dins seu, entenguin els altres i puguin gaudir d’una bona convivència i un necessari equilibri emocional.

Per això, al 2012 va néixer el Projecte Philia (projecte propi d’Aula), que té per objectiu afavorir el desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne treballant 5 habilitats sociopersonals:

  • Regulació emocional
  • Autonomia i iniciativa
  • Responsabilitat
  • Cooperació
  • Habilitats de pensament

Philia es un projecte que s’aplica des dels 3 fins als 18 anys, culmina durant el batxillerat per mitjà dels projectes CAS (Creativitat, Acció i Servei).

Quan parlem de Philia, no parlem d’una hora de classe determinada, sinó d’una filosofia que apliquem en tot moment de la vida escolar: tant a les hores específicament dedicades al projecte, quan impartim continguts, a l’acció tutorial, durant les campanyes solidàries, als patis, als menjadors, o amb el grup de muntanyisme d’Aula Muntanya. En definitiva a tots els espais que compartim amb els alumnes.

Aula Muntanya és molt més que un grup per fer excursions i esport: és una experiència on, a més d’un apropament a la muntanya, els alumnes forgen valors relacionats amb la convivència, la cultura de l’esforç, la superació, l’autoconeixement i la col·laboració.

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54