Alta formació matemàtica

Les matemàtiques són imprescindibles per comprendre i viure en la societat de la informació, tant ara com en el futur

Els alumnes aprenen a desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, el pensament i l’actitud crítica, i a discernir entre allò accessori i allò essencial.

A parvulari descobreixen que la matemàtica els envolta en el seu dia a dia. Partim sempre dels seus coneixements i de les seves vivències per assolir un aprenentatge significatiu. Volem aconseguir que arribin a utilitzar espontàniament el vocabulari matemàtic.

Durant la primària aprenen a expressar els seus raonaments matemàtics, a argumentar-los i a utilitzar les eines tecnològiques amb criteri.

Els alumnes apliquen les matemàtiques a situacions del seu entorn emprant el càlcul, la resolució de problemes, la mesura o la geometria. D’aquesta manera descobreixen que l’error és natural i esdevé un estímul per fer-se més preguntes i assolir els coneixements.

A secundària els alumnes ja es plantegen les seves pròpies conjectures i demostracions formals. El treball quotidià es basa en la resolució de problemes i l’argumentació.

Els alumnes aprenen a fer connexions amb altres matèries, especialment la informàtica i les ciències.

A batxillerat s’ofereixen dues possibilitats d’aprendre matemàtiques des de més abstractes a més aplicades. Cada una d’aquestes opcions es pot fer tant a nivell superior com a nivell estàndard. Les llengües vehiculars d’aquestes opcions són l’anglès i el català.

  • Mathematical Analysis and Approaches: s’aprofundeix en la part més abstracta de les matemàtiques i s’estudien les demostracions dels teoremes fonamentals.
  • Mathematics Application and Interpretation: combina l’estudi formal de les matemàtiques amb l’estudi aplicat a les ciències experimentals i a les ciències socials.

Les matemàtiques incorporen els temaris del batxillerat nacional i internacional, tant de ciències com de ciències socials, cosa que fa que sigui una assignatura molt completa i engrescadora.

Els alumnes que tenen més motivació per les matemàtiques tenen l’oportunitat d’explorar-les i creixer amb elles també fora de les pròpies classes. Des de l’escola intentem fomentar la participació als múltiples certàmens matemàtics que existeixen, en són exemples, el Cangur, els problemes a l’Esprint, i les Olimpíades.

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54