Pensament digital

Posem les noves tecnologies al servei de l’aprenentatge per estructurar el pensament lògic de cada alumne

Els alumnes aprenen a desenvolupar la capacitat de saber formular, de forma precisa, problemes que poden solucionar a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

A partir de diversos llenguatges de programació ensenyem una manera d’estructurar el pensament seguint la lògica digital.

Als quatre anys els nens i nenes de parvulari comencen a treballar amb eines digitals amb les quals potenciem el treball en equip, la comunicació, l’oralitat i el raonament.

A primària els alumnes s’inicien amb els llenguatges de programació a través de la robòtica i l’Scratch, un projecte educatiu que permet aprendre a programar a través del joc i l’experimentació.


Programar els ajuda a ser reflexius, perseverants i rigorosos, i fomenta també que estructurin el pensament lògic i aprenguin de l’error. Treballem sempre perquè els alumnes siguin conscients del seu propi procés d’aprenentatge, compartint i acceptant les idees dels companys.

A secundària es passa de la programació com a procés de síntesi a la programació com a resultat d’un procés d’anàlisi: posem molt èmfasi en pensar abans de fer, buscar diferents alternatives i analitzar els possibles errors abans d’implementar una solució.

A batxillerat els alumnes aprofundeixen en l’algorísmica: es reforcen els processos d’abstracció i la capacitat de verificació de les solucions proposades.

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54