Projecte pedagògic

Preparem els alumnes perquè siguin ciutadans lliures i cultes, amb la formació intel·lectual i el desenvolupament emocional necessaris per abordar el seu futur i col·laborar en la millora del món

Tenim un projecte educatiu sòlid que ens permet estar en constant evolució per adaptar-nos a les necessitats dels alumnes.

Tots els alumnes han d’assolir la formació i les habilitats personals necessàries per afrontar el seu futur amb total llibertat.

Volem proveir a cada alumne d’una educació integral a través de l’estímul de les seves capacitats, amb els arguments del saber i del coneixement, i en la forja dels valors ètics universals.

La missió de l’escola és que tots els alumnes tinguin experiències educatives i personals significatives, que els permetin desplegar tot el seu potencial per viure una vida personal amb propòsit, per als altres i per a la millora del món.

Els grans pilars del nostre projecte educatiu són:

Transmetem aquests valors a les aules per mitjà de diversos mètodes educatius que ens permeten mantenir viva la curiositat dels alumnes per aprendre, però també els transmetem en el dia a dia de l’escola: als patis, a l’hora de dinar, als equips esportius, durant les activitats extraescolars…

Creiem que d’aquesta manera els alumnes podran assolir una formació més completa i global.

Contacte

Av. Mare de Déu de Lorda, 34
Barcelona 08034 T 93 203 03 54